Cao học

Tổng quan về hệ Cao học

Lịch học phù hợp với từng sinh viên

Chúng tôi có lớp học ban ngày và ban đêm cho người lớn, kể cả những người hiện đang làm việc. Chúng tôi cũng cân nhắc lịch trình và sử dụng các cơ sở, mở thư viện trường đại học ngoài giờ. Điều này cho phép chúng tôi chấp nhận sinh viên từ mọi tầng lớp xã hội.
Các lớp học trong một năm gồm hai học kỳ - học kỳ đầu tiên từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 23 tháng 9 và học kỳ thứ hai từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 31 tháng 3.

Ban ngàyBuổi tối
Tiết học 4 14:40 đến 16:10 Tiết học 6 18:00 đến 19:30
Tiết học 5 16:20 đến 17:50 Tiết học 7 19:40 đến 21:10

Yêu cầu hoàn thành

Chương trình học thạc sỹ

Sinh viên phải học từ hai năm trở lên và đạt được số tín chỉ quy định (tối thiểu 30 tín chỉ). Để được chứng nhận hoàn thành chương trình học, sinh viên phải hoàn thành luận án thạc sĩ (hoặc công việc tương đương thay cho luận án) với hướng dẫn nghiên cứu, và vượt qua đánh giá luận án thạc sĩ cũng như kiểm tra cuối khóa.

Chương trình học tiến sỹ

Sinh viên phải học tổng cộng từ ba năm trở lên và đạt được số tín chỉ quy định (tối thiểu 8 tín chỉ). Để được chứng nhận hoàn thành chương trình học, sinh viên phải hoàn thành luận án tiến sĩ với hướng dẫn nghiên cứu, và vượt qua đánh giá luận án tiến sĩ và kiểm tra cuối khóa. Nếu luận án tiến sĩ không thể hoàn thành trong thời gian học, sinh viên sẽ có quyền lấy bằng tiến sĩ trong ba năm sau khi rời trường. Nếu hơn ba năm trôi qua, ứng viên sẽ chỉ được cấp luận án tiến sĩ.

Cao học ngành Văn học

Chương trình Thạc sỹ Văn học Nhật Bản và Văn hóa Thư pháp

Nhìn nhận về nhân loại và truyền lại tri thức

daigakuin.jpgChương trình Thạc sỹ Văn học Nhật Bản và Văn hóa Thư pháp có một giáo trình giảng dạy kết hợp văn học, tiếng nói của tinh thần và thư pháp, biểu đồ thể hiện tinh thần. Chương trình này phát triển các nhà nghiên cứu thực tế và các học viên định hướng nghiên cứu, những người có thể đóng vai trò hàng đầu trong việc đáp ứng một kỷ nguyên tâm linh, quốc tế hóa và học hỏi suốt đời.

Các lớp học chính

Môn tự chọnVăn học Nhật Bản Văn học cổ đại A và B nâng cao, Văn học trung cổ A và B nâng cao, Văn học cận đại A và B nâng cao, Văn học hiện đại A và B nâng cao, Tiếng Nhật A và B nâng cao, Tiếng Nhật Giáo dục nâng cao, Sáng tạo và phê bình văn học nâng cao, Lịch sử thời kỳ Sengoku nâng cao
Văn hóa thư pháp Nghệ thuật thư pháp nâng cao, Lịch sử thư pháp nâng cao (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản), Chữ Kanji A và B nâng cao, Chữ Kana nâng cao, Chowatai nâng cao, Khắc dấu nâng cao, Học tập suốt đời về thư pháp nâng cao, Thiết kế thư pháp nâng cao, nghiên cứu về bốn kho báu của thư pháp (cọ, mực, giấy, đá mực)
Môn học chung Văn học và thư pháp Nhật Bản nâng cao, Ngôn ngữ tiếng Nhật và thư pháp nâng cao, Văn học và thư pháp Trung Quốc nâng cao, Văn hóa và thư pháp phương Đông nâng cao, Nghiên cứu nhân vật nâng cao, v.v.

Con đường chính sau khi hoàn thành chương trình

Giáo viên trung học cơ sở (tiếng Nhật), giáo viên phổ thông trung học (tiếng Nhật, thư pháp), công ty bình thường, tổ chức giáo dục, cơ quan chính phủ, trường thư pháp, v.v.

Chương trình Thạc sỹ ngành Nghiên cứu đa văn hóa

Đào tạo những người hiểu về các nền văn hóa khác và có thể đóng góp cho xã hội quốc tế

bungaku-in.jpg Do sự quốc tế hóa nhanh chóng và kết hợp các nền văn hóa khác nhau, không có cách nào để đối phó với sự xung đột sắc tộc, các vấn đề môi trường và các vấn đề xã hội ngày càng phức tạp mà không có sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa các nền văn hóa. Chương trình thạc sỹ ngành Nghiên cứu đa văn hóa tạo ra nguồn nhân lực có thể đóng góp cho cộng đồng địa phương và xã hội quốc tế, do đó thúc đẩy sự tương tác giữa các nền văn hóa khác nhau và cùng tồn tại một cách hòa bình.

Các lớp học chính

Môn tự chọnKhóa học Văn học và văn hóa quốc tế Các chủ đề nâng cao trong tư tưởng phương Tây, Chủ đề nâng cao trong văn hóa quốc tế, Chủ đề nâng cao về lý thuyết giới, Chủ đề nâng cao trong đa văn hóa, Nghiên cứu về văn học của thế giới nói tiếng Anh I (Thơ và kịch), Nghiên cứu về văn học của thế giới nói tiếng Anh II (Tiểu thuyết) , Nghiên cứu về văn học của thế giới Nói tiếng Anh III (Văn học và Truyền thông), Nghiên cứu về văn học thế giới nói tiếng Anh IV (Văn học thiếu nhi), Chủ đề nâng cao trong Văn học so sánh
Khóa học Giao tiếp tiếng Anh Nghiên cứu ngữ pháp tiếng Anh I và II, Nghiên cứu học tiếng Anh I-III, Chủ đề nâng cao về ngữ âm tiếng Anh, Giao tiếp bằng miệng, Thuyết trình bằng miệng, Chủ đề nâng cao trong giao tiếp đa văn hóa
Môn học chung Giới thiệu về giáo dục tiếng Anh ở trường tiểu học, Giới thiệu về phương pháp giảng dạy Tiếng Anh ở trường tiểu học, Đào tạo dạy Tiếng Anh ở trường tiểu học I và II, Nghiên cứu Tài liệu giảng dạy tiếng Anh tiểu học I và II, Nguyên tắc cơ bản của giáo dục Tiếng Anh

Con đường chính sau khi hoàn thành chương trình

Giáo viên trung học cơ sở (tiếng Anh), giáo viên phổ thông trung học (tiếng Anh), công ty bình thường, tổ chức giáo dục, cơ quan chính phủ, v.v.

Bằng cấp Thạc sỹ Văn học

Cao học ngành Quản lý và Khoa học thông tin

Thạc sỹ chương trình Cao học ngành Quản lý và Khoa học thông tin

Để đối diện với một môi trường quản lý ngày càng phức tạp và xã hội thông tin ngày càng phức tạp của chúng ta

keizyou-in.jpgĐể đối diện với một hệ thống kinh tế xã hội và cơ sở hạ tầng thông tin ngày càng phức tạp, chương trình này phát triển các chuyên gia cần thiết cho xã hội hiện đại trong các tập đoàn, quản lý, quản lý công cộng, công nghệ thông tin và kết hợp các lĩnh vực này với nhau.

Các lớp học chính

Môn tự chọnLĩnh vực Quản lý doanh nghiệp Quản lý nâng cao, Lịch sử quản lý nâng cao, Quản trị kinh doanh nâng cao, Quản lý tài chính nâng cao, Kế toán nâng cao, Tính toán chi phí nâng cao, Kế toán quản trị nâng cao, Quản lý lao động nâng cao,Chiến lược quản lý nâng cao, Quản lý quốc tế nâng cao, Tiếp thị nâng cao, Chủ đề nâng cao về kinh tế, Chủ đề nâng cao trong luật doanh nghiệp
Lĩnh vực Quản lý công cộng Chủ đề nâng cao trong quản lý địa phương, Chủ đề nâng cao trong tài chính chính quyền địa phương, Chủ đề nâng cao trong ngành công nghiệp địa phương, Chủ đề nâng cao trong vấn đề quản trị địa phương, Chủ đề nâng cao trong quản lý đô thị, Chủ đề nâng cao trong kế toán công, Chủ đề nâng cao trong kinh tế công cộng, Chủ đề nâng cao trong chính sách kinh tế, Luật hành chính nâng cao, Chính sách thuế nâng cao, Chủ đề nâng cao trong Lịch sử của Hệ thống chính quyền địa phương
Lĩnh vực Khoa học thông tin Chủ đề nâng cao trong hệ thống quản lý thông tin, Chủ đề nâng cao trong mô phỏng máy tính, Chủ đề nâng cao trong xử lý hình ảnh, Chủ đề nâng cao trong Quản lý sở hữu trí tuệ, Chủ đề nâng cao trong mạng lưới thông tin, Chủ đề nâng cao trong truyền thông đa phương tiện và xử lý tín hiệu video, Chủ đề nâng cao trong hệ thống bảo mật thông tin

Con đường chính sau khi hoàn thành chương trình

Công ty thông thường, công ty CNTT, tài chính, tư vấn, cơ quan chính phủ, giáo viên trung học (kinh doanh, thông tin), nhân viên NPO, v.v.

Tiến sỹ chương trình Cao học ngành Quản lý và Khoa học thông tin

Nhằm mục đích tạo ra các chuyên gia thực sự có thể là nhà lãnh đạo trong xã hội hiện đại

Bằng cách kết hợp một chương trình giảng dạy hấp dẫn với một hệ thống giáo dục và nghiên cứu trong lĩnh vực liên ngành và phức tạp này, chương trình của chúng tôi phát triển các cá nhân có tầm nhìn rộng, kiến thức chuyên môn cao, khả năng nghiên cứu và khả năng thích ứng linh hoạt.

Các lớp học chính

Môn tự chọnLĩnh vực Quản lý Nghiên cứu đặc biệt về quản lý, Nghiên cứu đặc biệt về chiến lược quản lý, Nghiên cứu đặc biệt về quản lý tài chính, Nghiên cứu đặc biệt về tính toán chi phí, Nghiên cứu đặc biệt về Marketing, Nghiên cứu đặc biệt về thuế, Nghiên cứu đặc biệt về quản lý địa phương, Nghiên cứu đặc biệt về công nghiệp địa phương, Nghiên cứu đặc biệt về kế toán
Lĩnh vực Quản lý và Khoa học thông tin Nghiên cứu đặc biệt về hệ thống thông tin quản lý, Nghiên cứu đặc biệt về kỹ thuật tài chính, Nghiên cứu đặc biệt về thông tin ứng dụng, Nghiên cứu đặc biệt về thuật toán ứng dụng, Nghiên cứu đặc biệt về thông tin và truyền thông, Nghiên cứu đặc biệt về mô phỏng máy tính, Nghiên cứu đặc biệt về cơ sở dữ liệu

Con đường chính sau khi hoàn thành chương trình

Công ty thông thường, công ty CNTT, tài chính, tư vấn, cơ quan chính phủ, kế toán thuế được cấp phép, nhà nghiên cứu tại tổ chức nghiên cứu, v.v.

Bằng cấp Thạc sỹ ngành Quản lý và Khoa học thông tin
Tiến sỹ ngành Quản lý và Khoa học thông tin

Cao học ngành Khoa học đời sống

Cao học ngành Khoa học đời sống

Để nhận ra một thế giới nơi mọi người cảm thấy niềm hạnh phúc hơn là sự giàu có

ningenseikatsu-in.jpgKhoa học và công nghệ trong thế kỷ 21 phải cùng tồn tại giữa môi trường toàn cầu và nhân loại, và cung cấp cho con người hạnh phúc thực sự. Để hiện thực hóa cuộc sống của con người một cách khỏe mạnh, có chất lượng cao, chương trình này phát triển các chuyên gia cấp cao, những nhà chuyên môn với nhiều kiến thức và kỹ năng chuyên ngành liên quan đến sự phát triển và cuộc sống khỏe mạnh của con người..

Các lớp học chính

Môn tự chọnLĩnh vực Sức khỏe công cộng Các chủ đề nâng cao về sức khỏe học đường, Chủ đề nâng cao trong tư vấn sức khỏe, Chủ đề nâng cao về sức khỏe và vệ sinh, Chủ đề nâng cao về sức khỏe và vệ sinh (Hội thảo), Chủ đề nâng cao về sức khỏe tinh thần, Chủ đề nâng cao trong tâm lý học phát triển, Chủ đề nâng cao trong tâm lý học lâm sàng, Chủ đề nâng cao trong tâm lý học lâm sàng (Hội thảo)
Lĩnh vực Giáo dục và phát triển trẻ em Giáo dục phát triển nâng cao, Giáo dục mầm non nâng cao, Chủ đề nâng cao trong giáo dục nhu cầu đặc biệt, Chủ đề nâng cao trong tư vấn học đường, Chủ đề nâng cao trong xử lý thông tin giáo dục, Chủ đề nâng cao trong nghiên cứu thực hành giáo dục, Chủ đề nâng cao trong nghiên cứu vấn đề giáo dục hiện đại, Giáo dục biểu hiện nghệ thuật nâng cao
Lĩnh vực Khoa học đời sống và sức khỏe Biểu hiện thiết kế nâng cao, Giáo dục dinh dưỡng nâng cao, Chủ đề nâng cao về sức khỏe và dinh dưỡng, Chủ đề nâng cao trong quản lý an toàn thực phẩm, Quản lý bữa ăn trưa ở trường học, Khoa học thông tin về sức khỏe và dinh dưỡng I và II

Con đường chính sau khi hoàn thành chương trình

Tư vấn tại trường tiểu học, trung học cơ sở hoặc phổ thông trung học, cơ sở giáo dục, cơ quan chính phủ, giáo viên chăm sóc sau giờ học hoặc chăm sóc trẻ tại khu dân cư, cơ sở phúc lợi trẻ em, cơ sở y tế, nhà nghiên cứu tại cơ sở nghiên cứu, giáo viên mầm non, giáo viên mẫu giáo, giáo viên tiểu học, viện dưỡng lão, cơ sở thử nghiệm và nghiên cứu, cơ sở giáo dục chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia dinh dưỡng hành chính tại cơ sở y tế hoặc tổ chức liên quan đến phúc lợi, giáo viên dinh dưỡng tại trường tiểu học hoặc trung học cơ sở, công ty bình thường, v.v.

Bằng cấp Thạc sỹ ngành Khoa học đời sống

Cao học ngành Điều dưỡng

Đào tạo các điều dưỡng viên thông minh, tốt bụng thành các chuyên gia cao cấp, sáng tạo hơn

Cao học ngành Điều dưỡngChúng tôi tạo ra các y tá có thể nhìn nhận bản thân một cách khách quan, đánh giá bản thân và tiếp tục phát triển bản thân như những chuyên gia cấp cao. Sinh viên tốt nghiệp có ý thức rõ ràng về đạo đức, cam kết điều dưỡng và có tinh thần tìm hiểu về các vấn đề điều dưỡng cần thiết trong lĩnh vực điều dưỡng cũng như có khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng trong các cơ sở y tế dựa trên kiến thức và kỹ thuật chuyên môn phức tạp hơn.

Các lớp học chính

Môn tự chọnMôn học chung Đánh giá sức khỏe điều dưỡng, Chức năng cơ thể / bệnh lý, Lý thuyết điều dưỡng, Đạo đức điều dưỡng, Giáo dục điều dưỡng, Thông tin điều dưỡng
Lĩnh vực Điều dưỡng hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày Các chủ đề nâng cao trong Điều dưỡng cộng đồng, Hội thảo Điều dưỡng Cộng đồng I-III, Các chủ đề nâng cao trong Điều dưỡng Lão khoa
Lĩnh vực Phát triển thực hành điều dưỡng lâm sàng Chủ đề nâng cao trong điều dưỡng người lớn, Chủ đề nâng cao trong điều dưỡng nhi khoa, Chủ đề nâng cao trong quản lý điều dưỡng

Con đường chính sau khi hoàn thành chương trình

Bệnh viện quốc gia, thành phố và tư nhân, bệnh viện đa khoa công cộng, cơ sở chăm sóc cao cấp, trạm điều dưỡng tại nhà, trung tâm y tế công cộng / đô thị, tổ chức giáo dục và nghiên cứu, vv

Bằng cấp Thạc sỹ ngành Điều dưỡng

Đầu trang